Klubbens förtroendevalda

Nedre raden från vänster: Nils-Gunnar, Maite, Hans
 Övre raden: Göran, Inger, Inga-lill

Postadress Ukuleleklubben,
c/o Inger Frisk, Runhällsgatan 15, 423 48 Torslanda

Bankgiro: 330-0845


Styrelsen 2017
Ordf: Nils-Gunnar Pehrsson info@stat-grp.se
Kassör: Inger Frisk inger.frisk@comhem.se mobil 0704-308882
Sekr: Hans Alvebratt hans.alvebratt@telia.com
Ledamot: Inga-lill Karlsson ingalillkarlsson60@gmail.com
Ledamot/Webmaster: Göran Långström goran.langstrom@gmail.com
Suppleant: Maite Bartos maitebartos@outlook.com

Revisorer: 
Britt-Marie Jendeby jendeby@telia.com
Sven Bojnert sveboj@gmail.com

Valkommitté
Heinz Guth, sammankallande heinz_guth@hotmail.com
Brigitta Hellman birgitta.hellman@hotmail.se
Per Hjorth per.hjorth@comhem.se

Hemside-adress: www.ukulelegbg.nu
E-post mejltill@ukulelegbg.nu