Välkommen till årsmöte

Årsmöte:
Ukuleleklubbens årsmöte kommer att hållas 2 februari 2019.
Kom ihåg att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31/12 2018.