Klubbens förtroendevalda

Klubbstyrelse 2019
Fr.v. Birgitta, Heinz, Inger, Inga-Lill, Hans och Thomas

Postadress: Ukuleleklubben, Thomas Bossius, Matildebergsgatan 42c, 431 38 Mölndal.

Bankgiro: 330-0845

Styrelsen 2019

Ordförande: Inga-lill Karlsson,  0727 09 49 96

  ingalillkarlsson60@gmail.com 

Kassör: Thomas Bossius, thomasbossius@hotmail.com

Sekreterare: Hans Paulson, hansaxel.paulson@gmail.com

Ledamot och webbredaktör: Heinz Guth heinz_guth@hotmail.com

Ledamot: Inger Björklund

Suppleant: Birgitta Hellman   birgitta.hellman@hotmail.se

Revisorer och webbmaster: Göran Långström goran.langstrom@gmail.com

Revisor: Lars Haglind

Revisorssuppleant:  Inger Frisk

Valkommitté:  Hans Alvebratt

Hemside-adress: www.ukulelegbg.nu
E-post mejltill@ukulelegbg.nu