Klubbens förtroendevalda

… foto kommer inom kort …

Postadress Ukuleleklubben,   adress kommer …

Bankgiro: 330-0845

Styrelsen 2019

Ordförande: Inga-lill Karlsson ingalillkarlsson60@gmail.com

Kassör: Thomas Bossius

Sekreterare: Hans Paulson

Ledamot och webbredaktör: Heinz Guth  ukuleleklubben@gmail.com
Adm.   FB-gruppenGöteborgs ukuleleklubbs vänner

Ledamot: Inger Björklund

Suppleant: Birgitta Hellman   birgitta.hellman@hotmail.se

Revisorer och webbmaster: Göran Långström goran.langstrom@gmail.com

Revisor: Lars Haglind

Revisorssuppleant:  Inger Frisk

Valkommitté:  Hans Alvebratt

Hemside-adress: www.ukulelegbg.nu
E-post mejltill@ukulelegbg.nu