Klubbens förtroendevalda

Ragnhild Bruhn saknas på bilden

Postadress: Ukuleleklubben, Inger Björklund, Sågmästaregatan 3D, 416 80 Göteborg.

Bankgiro: 330-0845

Styrelsen 2022

Ordförande: Inger Björklund, bjorklund.inger44@gmail.com

Sekreterare: Hans Paulson, hansaxel.paulson@gmail.com

Kassör: Ulla Holmquist, ulla.holmquist@gmail.com

Vice ordförande och webbmaster: Göran Långström, goran.langstrom@gmail.com

Ledamot och webbredaktör: Suss Asker, sussask@gmail.com

Ledamot: Birgitta Hellman, birgitta.hellman@hotmail.se

Ledamot:  Berit Tong, berit.tong@gmail.com

Suppleant:  Ragnhild Bruhn

Revisorer: Lars Haglind, Inger Frisk

Revisorssuppleant: Inga-Lill Karlsson,

Valkommitté:  Rosa Bornstrand, Tore Alexandersson, 
Maggis Hernebring

Hemside-adress: www.ukulelegbg.nu

E-post mejltill@ukulelegbg.nu