Klubbens förtroendevalda

[Bild kommer]

Postadress: Ukuleleklubben, Thomas Bossius, Matildebergsgatan 42c, 431 38 Mölndal.

Bankgiro: 330-0845

Styrelsen 2020

Ordförande: Thomas Bossius, thomasbossius@hotmail.com

Sekreterare: Hans Paulson, hansaxel.paulson@gmail.com

Kassör: Thomas Bossius, thomasbossius@hotmail.com

Ledamot och webbredaktör:  Suss Asker

Ledamot: Inger Björklund

Suppleant: Birgitta Hellman   birgitta.hellman@hotmail.se

Revisor och webbmaster: Göran Långström 

Revisor: Lars Haglind

Revisorssuppleant:  Inger Frisk

Valkommitté:  Ingalill  Karlsson, Heinz Guth

Hemside-adress: www.ukulelegbg.nu

E-post mejltill@ukulelegbg.nu