Nästa klubbträff

Årsmötet med jubileumsfest nästa år är planerat till lördagen den 19 februari på Dalheimers hus. Klubben fyller ju 25 år, det skall vi fira ordentligt!!!