Välkommen till Ukuleleklubben Göteborgs hemsida

Ukulele Festivalen 2011

Vilka är vi?

Ukuleleklubben består helt enkelt av personer som tycker det är roligt att spela ukulele. Ukulelen får oss att utvecklas som människor med vår sång och spelande. För att komma med i klubben förväntas att man gått nybörjarkurs. Vi har också många band och virtuoser i klubben!

Hur gammal är klubben?

Klubben startades 1997. Vi firar alltså 25 år i år 2022!

I hemsidans Klubbarkiv hittar du mycket info och bilder från klubbens tidigare år.

allspel

När och var träffas vi?

Sex gånger om året har vi klubbmöten med allspel, öppen scen mm. Allspelet leds av klubbens olika grupper. Vi brukar också ha fest i samband med årsmötet, julfest, samt träffar i Slottsskogen under sommaren. Alla aktiviteter som genomförs bygger på engagerade medlemmar.

Klubben har för närvarande ingen fast lokal/adress för våra klubbträffar så tills vidare får vi informera i inbjudan till träffarna var vi ska samlas.

Hur kan man kontakta klubben och hur blir man medlem?

För frågor:  mejltill@ukulelegbg.nu

För medlemsansökan: gå in på rubriken Ansökan om medlemskap och fyll i formuläret. Som medlem har du förutom våra trevliga klubbträffar, tillgång till vårt stora låtarkiv och kompkurs mm här på hemsidan. Du får också rabatt i en av Göteborgs musikaffärer.

Klubbens förtroendevalda

Det finns en styrelse som är medlemmarnas förlängda arm och genomför de önskemål som medlemmarna har inom ramen för vad klubbens stadgar föreskriver.

Ordförande: Inger Björklund,  bjorklund.inger44@gmail.com
Sekreterare: Hans Paulson, hansaxel.paulson@gmail.com
Kassör: Ulla Holmquist, ulla.holmquist@gmail.com
Vice ordförande: Berit Tong, berit.tong@gmail.com
Ledamot: Suss Asker, sussask@gmail.com
Ledamot: Ragnhild Bruhn, ragnhilbruhn@gmail.com
Ledamot: Erik Runge
Suppleant: Bo Skoglund
Revisorer: Lars Haglind, Inger Frisk.  Revisorssuppleant: Inga-Lill Karlsson
Valberedning: Margareta Hernebring, Morgan Kollberg, Inga Woldtz (suppleant)