Ukuleleklubbens nyhetsbrev Mars 2022

Årsmöte

Årsmötet hölls via Zoom den 21:a februari och här kommer några punkter från årsmötet

  • Styrelsens svar på de inkomna motionerna godkändes
  • Styrelsens förslag till att utse Hans Alvebratt och Sven Bojnert till nya hedersmedlemmar godkändes.
  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Den nya styrelsen

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande: Inger Björklund
Vice ordförande: Göran Långström
Kassör: Ulla Holmquist
Sekreterare: Hans Paulson
Ledamöter: Susanne Asker, Birgitta Hellman, Berit Tong
Suppleant: Ragnhild Bruhn

Föregående klubbträff torsdagen den 17/3

Klubbträffen var på Selma Center i Backa. Detta var första gången vi hyrde denna lokal och som vi i styrelsen uppfattade det, så var det allmänna omdömet att det är en stor och fin lokal, med modern utrustning. Denna gång fick vi också möjlighet att låna ett kök, så vi kunde bl.a. koka kaffe. Lokalen är rätt hårt bokad, så vi kommer inte att kunna återkomma till Selma Center i närtid.

”Mölndalsgruppen” med Inga Woldtz var programråd och genomförde ett mycket uppskattat program. Eftersom det inte blev något fysiskt årsmöte, så delades nålarna ut för 20, 15 och 10 års medlemskap vid denna klubbträff i stället. Det blev också en blomma till Hans Alvebratt och Sven Bojnert, våra två nya hedersmedlemmar. Efter pausen hölls Öppen Scen med uppskattade inslag, först med UllaBritt Lövenhamn och sen uppmärksammade ”Ett Benidormgäng” att det vara St. Patricks day med en låt. Stort tack till alla som hjälpte till med att göra detta till en trevlig kväll!

Nästa klubbträff måndagen den 25:e april

OBS, Träffen är på en måndag!
Lokalen vid denna klubbträff blir i Axelhuset på Axel Dahlströms torg, i Högsbo. Kvällen kommer att delas mellan ”Alléspelarna” och ”Ännu Ett Band”. Separat utskick med kallelse kommer inom kort.

Sommarspelningar i Slottsskogen

Vi har bokat scenen vid Björngårdsvillan vid två tillfällen i sommar:

Söndagen den 12/6. Ulla Holmquist är sammanhållande för detta tillfälle.

Söndagen den 17/7. Göran Långström är sammanhållande för detta tillfälle.

Sen brukar vi ju även träffas i anslutning till Ukulelens dag. Vi har gjort en förfrågan om vi kan boka scenen den 21/8, men inte fått någon bekräftelse för detta datum. Här är det också så att vi inte har någon sammanhållande från styrelsen vid detta tillfälle, så därför frågar vi er medlemmar om det är någon som har möjlighet att hålla i detta. Programmet behöver inte vara så omfattande. Det funkar fint med vanligt allspel, kanske med något från tidigare års låthäfte. Hör av dig till styrelsen om du eller någon grupp är intresserad av hålla i detta tillfälle.

Årsavgiften

Till dags datum saknar vi inbetalning av medlemsavgiften från ett antal medlemmar. Vi kommer att skicka ut en påminnelse till dig som ännu inte har betalat. Vet du med dig att du inte vill fortsätta som medlem i klubben, så är vi tacksamma om du hör av dig till styrelsen. Medlem som inte har betalat medlemsavgiften före sista april, kommer att strykas från medlemslistan per automatik.

Med varma hälsningar från
Styrelsen

Ukuleleklubbens Nyhetsbrev Januari 2022

Styrelsen har nu haft ett första styrelsemöte för 2022. Vid detta möte behandlades flera ärenden, som vi i styrelsen nu vill informera er om.

25-årsjubileet framflyttat
Styrelsen hade planerat att fira klubbens 25 års-jubileum, med en stor jubileumsfest den 19:e februari, men sen vi började planera detta så har förutsättningarna för detta förändrats. De nya reglerna med begränsningen på max 50 sittande gäster, skulle innebära en allt för stor begränsning, där inte alla som vill skulle kunna delta. Styrelsen har nu fattat beslutet att flytta fram 25 års firandet på obestämd tid.

Årsmöte
Klubben måste hålla ett årsmöte under första kvartalet och därför kommer vi att skicka ut en kallelse till ett ”digitalt” årsmöte via zoom måndagen den 21:a februari kl 18.00. En separat kallelse med agenda och länk till mötet, kommer att skickas ut omkring den 10:e februari.
Motioner inför årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 1:a februari.

Klubbträffar
Styrelsen planerar att arrangera följande klubbträffar under våren:
–  Torsdagen den 17:e mars kl 18.00. på Selma Center i Backa. Programråd: Mölndalsgruppen (hela kvällen).
–  Måndagen den 25:e april, i Axelhuset på Axel Dahlströms torg. Programråd: ÄnnuEttBand (halva kvällen). Som ni ser finns det fortfarande plats för ett band till halva kvällen. Så först till kvarn…

Kompkurs
Styrelsen vill också meddela att vi har fått tillgång till en mycket fin kompkurs, som har sammanställts av Hans Alvebratt med textbeskrivningar och ljudfiler samt videomaterial från Nimrod de Broen. Ett stort tack till Hans och Nimrod som lagt ner mycket arbete med innehållet i denna kurs. Kursen ligger nu på klubbens hemsida under ”Spela Ukulele”. Lösenordet är detsamma som till ”Låtarkivet”.

Låtarkivet
Låtarkivet har uppdaterats med nya låtar från höstens klubbträffar. Och några felaktiga länkar har också rättats till. Varsågod och testa!

GDPR (EU:s Dataskyddsförordning)
Vi vill också påminna om att klubben har en text om GDPR, General Data Protection Regulation, som alla nya medlemmar ser i samband med ansökan om medlemskap. Texten finns under fliken ”Ansökan Om Medlemskap” på hemsidan. Där står bl.a.:
”Genom att delta i Ukuleleklubben kan du förekomma på bild, i filminspelningar och ljudupptagningar. ”

Med varma hälsningar från
Styrelsen

Varför dela spelkvällen mellan två olika programråd?

I vår härliga klubb har vi ca 190 medlemmar just nu. Några av oss har alltid hållit på med musik – många har spelat olika instrument sedan barnsben, andra har inte spelat något instrument alls förrän en ukulele sattes i deras hand ganska nyligen. Väldigt många av oss har sjungit ganska mycket i kör genom åren, andra sjunger bara i duschen. Några av oss har format grupper och band, andra sitter hemma på kammaren och spelar. Några övar och spelar mest varje dag, andra rör inte sin ukulele mellan klubbspelningarna. Några gillar att stå på scenen, andra tycker att det är det mest fasansfulla de kan tänka sej. Och åter några skulle gärna vilja stå på scenen men vågar inte eller tycker inte att de är tillräckligt duktiga… Vi är alla väldigt olika och har olika förutsättningar och målsättningar – men vi har alla ukulelen som minsta gemensamma nämnare.

I vår härliga klubb har vi några väldigt duktiga och drivna band som leder våra allspelskvällar. Under mina år i klubben tycker jag att banden bara blir bättre och bättre och bättre – för varje nytt speltillfälle överträffar de sej själva! Man kan tänka att en av anledningarna till att de blivit så bra är att de givits möjlighet att just stå på scenen och få rutin och erfarenheter att ta med sej till nästa gång.

I vår härliga klubbs stadgar står bl.a. att vi ska utveckla medlemmarnas färdigheter gällande sång och musik med ukulelen i fokus och att vi ska ha kul. Ett led i att utveckla medlemmars färdigheter kan vara att ge ökade möjligheter att pröva på allspelsledning från scenen. Man kan göra det som soloartist eller som medlem i ett band.

När man inte har så mycket rutin i ett band tar det tid att repa in en repertoar på kanske 20-25 låtar vilket är vad som krävs för att kunna hålla i en hel kväll. Det blir mycket jobb för mer orutinerade band så en del vill inte ens tänka tanken på att pröva.

Detta är den huvudsakliga anledningen till att vi infört regeln om att kvällen helst ska delas mellan två olika band. Vi vill ge fler chansen att pröva.
Ett idealscenario är att ena halvan leds av en grupp som är mindre rutinerad som allspelsledare och den andra halvan leds av nån av de gamla rutinerade rävarna.

För att få kvällen att fungera tänker vi oss ha en koordinator, värd/värdinna – nån från styrelsen – som håller ihop det hela. Mer om detta och mer om praktiska råd till banden kommer senare.

Sen finns det naturligtvis även goda argument för att ha det som tidigare, att ett programråd sköter hela kvällen, men det resonemanget tar vi om nåt år då vi utvärderar denna nya praxis.

Kom gärna och diskutera detta med oss i styrelsen! Och ta gärna upp andra förslag om hur vi kan utveckla färdigheter….
Och framför allt – vi behöver grupper till spelningarna i framtiden.
Kom igen nu! Och vill ni ha coachning och lite peppning så hör av er!

Alltid Till Er Tjänst!
Styrelsen
genom
Suss Aske

Efterlysning: ukulelelärare SÖKES!

Vi får ibland frågor om tips på ställen där man kan lära sig spela ukulele. Nyligen från en mamma som berättade att hennes 14-åriga dotter börjat spela ukke och vill få undervisning. Alla ni som tycker det är roligt att lära ut (det kan vara på nybörjar- eller fortsättningsnivå) hör av er direkt till styrelsen eller mejla mejltill@ukulelelgbg.nu , vi kan sedan lägga ut det som info på hemsidan.

Första paret ut

Vi prövar nu möjligheten att ha ett delat programrådskap på våra klubbträffar. Först ut var grupperna Norfolks och Svänggänget på vår oktoberträff i Sjömanskyrkan. De delade med sig av både gammalt och nytt i sina låtval. Vilket uppskattades av publiken. På öppen scen fick vi också ett härligt nummer med sång av Inger kompad av Arild.

Tyvärr har vi inte så mycket bilderoch filmer att dela med oss denna gång pga av en del mobilstrul. Har ni fångat något som n vill dela, så skicka gärna en ”blänkare” till mejltill@ukulelegbg.nu

/Göran

Firandet av Ukulelens dag

Söndagen 22 augusti firade klubben Ukulelens dag, en dag tidigare än den officiella. På plats i Slottskogteatern var vi en skara med ”ukke-abstinens” trots 2 träffar i sommar. Suss hade med hjälp av ett antal artister satt ihop ett varierat program med hög kvalite. Och både artister och publik visade respekt för Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ett nytt namn på scenen för de flesta av oss var Gustav Gälsing. Ung man studerande på Artisten med ukulele som huvudinstrument(!). Och ny medlem i klubben. Som bonus fick vi ta del av Gustavs och Nils Weibulls nyskrivna snapsvisa (finns HÄR!). Vi hoppas verkligen få träffa och höra Gunnar spela fler gånger.

På scenen såg vi också:

Norfolks
Peter Rapp
Hans Alvebratt med flera
Jonas Svensson
Frisk & Frisk & Kry
Morgan Kollberg
ÄnnuEttBand (ja, det heter så!)

Hur lät det då? Här följer några smakprov, tyvärr finns inte filmer från alla inslag.

SNAPSVISAN:

Till sist ett stort tack till Suss som höll i programtrådarna och Ronny som fixade ljudet.

/Göran

Gemenskap och tradition

Hi there all 119 music lovers friends …

… ligger på sängen med hundarna på magen och funderar på 17å17-träffen … titel…

GEMENSKAP och TRADITION

Jag tror att bilderna och videofilmerna nedan, kan beskriva kvällens upplevelse, med de gemensamma känslor, som får oss att värna och älska vår klubb. Tänk på alla medlemmar som flitigt, och ofta under lång tid, övar de sånger och låtar som vi alla sjunger tillsamman… (i saligt rus …?). Och alla modiga klubbvänner som framträder på den öppna scenen … inför en varm och förlåtande publik.

Beställningen av landgångar utföll i en läcker buffe’ (p.g.a. att enn nolla (0) försvann. 110 blev 11 landgångar) – tack för de’ … och den 15%-iga glöggen – tog slut direkt.

Kvällen rutinerade band 17,17 lyfte oss alla till en högre musikalisk nivå. Vi är många och kan!!!
Vänner – ska vi spelar på Göteborgs-kalaset nästa år?!?!

Tack ni alla som gjorde denna kväll. /HeinZ

PS Det är Du med Din insats som får Ukuleleklubben att leva. Kram.

Slået op af Heinz Guth i Lørdag den 23. november 2019

1717 (2)

Slået op af Heinz Guth i Fredag den 22. november 2019

1717 (3)

Slået op af Heinz Guth i Fredag den 22. november 2019

1717 (1)

Slået op af Heinz Guth i Fredag den 22. november 2019

1717 (4)

Slået op af Heinz Guth i Fredag den 22. november 2019

1717 (5)

Slået op af Heinz Guth i Fredag den 22. november 2019