Ansökan om medlemskap

Välkommen med Din ansökan till Ukuleleklubben!

För att bli medlem vill vi att Du har kunskaper motsvarande en grundkurs i ukulelespel, ca 10 lektioner.

Medlemsavgiften är 250 kr/år , 110 kr/år om Du är under 18 år. Betala inte förrän ditt medlemsskap blir bekräftat!

Fyll i formuläret nedan:

– Ditt namn samt din  e-postadress – korrekt stavad.

– Ditt telefonnummer och din adress är frivilliga uppgifter.

– Markera i flervalsrutan Dina förkunskaper.

– I fältet övrigt får Du  gärna berätta något om Dina förväntningar på Ukuleleklubben och annat, för klubben av musikaliskt intresse. Om Du varit medlem tidigare och kan Ditt medlemsnummer så ange det här.

___________

Ukuleleklubben är en ideell förening och därför helt beroende av medlemmarnas insatser.  Det förväntas att alla medlemmar – till och från och på olika sätt – kan bidra till klubbens verksamhet. Ex. att praktiskt njälpa till på våra möten med servering etc. = Malajtjänst.

__________

Ukuleleklubben har en policy för behandling av personuppgiftrr GDPR som du finner nedan. 

!!! Du godkänner denna policy i och med att Du skickar in Din anmälan om medlemsskap!!

– Har Du några frågor Din ansökan och om medlemsskap. Kontakta gärna webbmaster på: ukuleleklubben@gmail.com

  Namn:

  Adress:

  Postadress:

  E-postadress:

  Telefon alt Mobil:

  Förkunskaper:

  Övrigt:

  Policy för behandling av Remiss 2018-06-06 personuppgifter – GDPR

  25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddförordning General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft, vilket bland annat innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Ukuleleklubben hanterar personuppgifter för ändamål kopplat till vår verksamhet. Här nedan förklarar vi vad den nya dataskyddspolicy som Ukuleleklubben inför kommer att innebära, till exempel vilka personuppgifter som Ukuleleklubben behandlar, för vilka ändamål denna behandling sker och vilka rättigheter du som registrerad har samt var du kan vända dig om du har frågor kring Ukuleleklubbens användning av dina personuppgifter.

  Ukuleleklubbens policy för behandling av personuppgifter:
  I enlighet med General Data Protection Regulation, GDPR, hanteras enbart medlemmarnas och klubbens samverkares personuppgifter för specifika syften. Dessa syften är kopplade till att uppfylla legala krav på verksamheten som sådan, för att kunna bedriva och utveckla ukulelespelandet samt genomföra aktiviteter kopplat till densamma.

  Klubbens ändamål är att:
  • Samla ukuleleintresserade i klubben
  • Främja ukulelens intresse
  • Utveckla medlemmarnas färdigheter gällande sång och musik med ukulelen i focus
  • Ha kul

  Nedan sammanfattas vilken information som hanteras och för vilka ändamål.

  Alla uppgifter vi hanterar hämtas direkt från dig som medlem och annan samverkare, ex. artister, som deltar i klubbens verksamhet. För att kunna administrera och ekonomisk följa upp verksamheten behöver vi dina uppgifter som bland annat innefattar namn, e-postadress, inloggningsuppgifter till hemsidan, antal genomförda klubbträffar samt inbetalningar.

  Åtkomst till Ukuleleklubbens hemsida erhålls via godkänd accessförfrågan. Syftet är att dela information som krävs för verksamheten. Dina uppgifter kan förekomma i verksamhetsrelaterade ändamål som till exempel festivaler, konserter eller protokoll.

  För festivaler och konserter inhämtas och delas enbart den nödvändiga information som krävs för genomförandet i form av exempelvis anmälan, telefonnummer, deltagarlistor, boendeinformation eller transporter. För att vidareutveckla verksamheten kan enkäter förekomma, vars information används för att förbättra arrangemang eller få dina förslag på nya aktiviteter.
  Ukuleleklubben lämnar normalt inte ut medlemmars eller samverkares personuppgifter till externa parter. Det enda undantaget är om ändamålet kräver att namn delas. Detta kan ske om extern part behöver tillgång till medlems och samverkares uppgifter för exempelvis biljettbokning. Även den externa parten omfattas av GDPRs krav på skydd av persondata.

  Ukuleleklubben har också Facebookgrupper för dess medlemmar och samverkare, som givits godkänd access. Där läggs information upp av såväl klubbens administratörer som dess medlemmar.
  Genom att delta i Ukuleleklubben kan du förekomma på bild, i filminspelningar och ljudupptagningar.

  Personuppgifterna sparas och bearbetas så länge ändamålet eller lagstiftningen kräver det. Om du vill uppdatera din kontaktinformation eller ställa frågor runt Ukuleleklubbens

  l persondatahantering kontakta Ukuleleklubbens styrelse.