Ukulelebladet och nyhetsbrev 1997-2011

Utkom 6 ggr per år från Mars 1997 till Februari 2011 då det ersattes helt av hemsidan. Dateringen stämmer inte riktigt på en del nummer men innehållet är lika intressant för det! Observera att Kallelsen 1997 är det första tryckta dokumentet relaterat till klubben.

ÅRNr 1Nr 2Nr 3Nr 4Nr 5Nr 6
1997KallelseMarsAprilSeptemberOktoberNovember
1998FebruariMarsAprilSeptemberOktoberNovember
1999FebruariMarsAprilSeptemberOktoberNovember
2000FebruariMarsAprilSeptemberOktoberNovember
2001FebruariMarsAprilSeptemberOktoberNovember
2002FebruariMarsAprilSeptemberOktoberNovember
2003FebruariMarsAprilSeptemberOktoberNovember
2004FebruariMarsAprilSeptemberOktoberNovember
2005FebruariMarsAprilSeptemberOktoberNovember
2006FebruariMarsAprilSeptemberOktoberNovember
2007FebruariMarsAprilSeptemberOktoberNovember
2008FebruariMarsAprilSeptemberOktoberNovember
2009JanuariMarsAprilSeptemberOktoberNovember
2010Februari

Ett antal nyhetsbrev finns att del av:
2005 Nr 1
2005 Nr 2
2006 Nr 1
2006 Nr 2
2007 Nr 1