Vad gör vi?

 

allspel

Ukuleleklubben består helt enkelt av personer som tycker det är roligt att spela ukulele. Ukulelen får oss att utvecklas som människor med vår sång och spelande. Minst sex gånger om året har vi klubbmöten med bland annat allspel och öppen scen.

 

svenbruko

Ukulele ParadenKlubben har arrangerat konserter, temaresor, kurser/workshops och inte minst Ukulelefestivaler. 

 

Ukulele Festivalen 2011 Som medlem får du också ta del av låtarkiv på drygt 300 låtar. Och få rabatt i flera av Göteborgs musikaffärer.

 

barn

Klubben vill också sprida intresset för ukulelen, bl a genom att ge stöd till kurser för barn och ungdomar.

Allt detta gör sig inte självt. Det finns en styrelse som består av minst 5 personer. Styrelsen är medlemmarnas förlängda arm och den genomför de önskemål som medlemmarna har inom ramen för vad klubbens stadgar föreskriver. Men alla aktiviteter som genomförs bygger på engagerade medlemmar. Alla kan bidra på något sätt, t ex medverka i programråd för klubbträffarna eller vara med och arrangera andra aktiviteter inom klubben.