Grupparbete med låtar och Quiz

På klubbens februariträff prövades en annorlunda upplägg. Gästerna delades in grupper och fick en låtlista var. Från denna fick de välja låtar som skulle spelas men presenteras som en gåta. De övriga grupperna fick gissa vilken låt det var innan den spelades. Priser för bäst gissande grupp utlovades.

Kvällens vinnare fick näsflöjter, så vi ser fram emot en ukulele- och näsflöjtsorkester.

En annan nyhet för kvällen var namnskyltar för var och en för att underlätta mingel och lära sig namn. Idegivaren och tillverkaren själv, Morgan, delade ut dem.

Klubben har fått ytterligare en välförtjänt hedersmedlem: Håkan Ask

Kent underhöll oss med en tungvrickande Povel-låt, hög klass som vanligt.

Text och bild: Göran