Ukuleleklubbens nyhetsbrev Mars 2022

Årsmöte

Årsmötet hölls via Zoom den 21:a februari och här kommer några punkter från årsmötet

  • Styrelsens svar på de inkomna motionerna godkändes
  • Styrelsens förslag till att utse Hans Alvebratt och Sven Bojnert till nya hedersmedlemmar godkändes.
  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Den nya styrelsen

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande: Inger Björklund
Vice ordförande: Göran Långström
Kassör: Ulla Holmquist
Sekreterare: Hans Paulson
Ledamöter: Susanne Asker, Birgitta Hellman, Berit Tong
Suppleant: Ragnhild Bruhn

Föregående klubbträff torsdagen den 17/3

Klubbträffen var på Selma Center i Backa. Detta var första gången vi hyrde denna lokal och som vi i styrelsen uppfattade det, så var det allmänna omdömet att det är en stor och fin lokal, med modern utrustning. Denna gång fick vi också möjlighet att låna ett kök, så vi kunde bl.a. koka kaffe. Lokalen är rätt hårt bokad, så vi kommer inte att kunna återkomma till Selma Center i närtid.

”Mölndalsgruppen” med Inga Woldtz var programråd och genomförde ett mycket uppskattat program. Eftersom det inte blev något fysiskt årsmöte, så delades nålarna ut för 20, 15 och 10 års medlemskap vid denna klubbträff i stället. Det blev också en blomma till Hans Alvebratt och Sven Bojnert, våra två nya hedersmedlemmar. Efter pausen hölls Öppen Scen med uppskattade inslag, först med UllaBritt Lövenhamn och sen uppmärksammade ”Ett Benidormgäng” att det vara St. Patricks day med en låt. Stort tack till alla som hjälpte till med att göra detta till en trevlig kväll!

Nästa klubbträff måndagen den 25:e april

OBS, Träffen är på en måndag!
Lokalen vid denna klubbträff blir i Axelhuset på Axel Dahlströms torg, i Högsbo. Kvällen kommer att delas mellan ”Alléspelarna” och ”Ännu Ett Band”. Separat utskick med kallelse kommer inom kort.

Sommarspelningar i Slottsskogen

Vi har bokat scenen vid Björngårdsvillan vid två tillfällen i sommar:

Söndagen den 12/6. Ulla Holmquist är sammanhållande för detta tillfälle.

Söndagen den 17/7. Göran Långström är sammanhållande för detta tillfälle.

Sen brukar vi ju även träffas i anslutning till Ukulelens dag. Vi har gjort en förfrågan om vi kan boka scenen den 21/8, men inte fått någon bekräftelse för detta datum. Här är det också så att vi inte har någon sammanhållande från styrelsen vid detta tillfälle, så därför frågar vi er medlemmar om det är någon som har möjlighet att hålla i detta. Programmet behöver inte vara så omfattande. Det funkar fint med vanligt allspel, kanske med något från tidigare års låthäfte. Hör av dig till styrelsen om du eller någon grupp är intresserad av hålla i detta tillfälle.

Årsavgiften

Till dags datum saknar vi inbetalning av medlemsavgiften från ett antal medlemmar. Vi kommer att skicka ut en påminnelse till dig som ännu inte har betalat. Vet du med dig att du inte vill fortsätta som medlem i klubben, så är vi tacksamma om du hör av dig till styrelsen. Medlem som inte har betalat medlemsavgiften före sista april, kommer att strykas från medlemslistan per automatik.

Med varma hälsningar från
Styrelsen

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.